Detail platební karty

Účel obrazovky

Tato obrazovka slouží k zobrazení detailu platební karty.

Popis obrazovky

Prvek Popis
Jméno/název majitele účtu Majitel obsluhovaného účtu.
Typ účtu Typ obsluhovaného účtu.
Číslo účtu Číslo obsluhovaného účtu. K tomuto účtu je karta vydána.
IBAN Číslo obsluhovaného účtu v mezinárodním formátu IBAN.
Jméno držitele karty Držitel karty.
Číslo karty Číslo platební karty v bezpečném formátu.
Název karty Název platební karty.
Platnost karty Měsíc a rok konce platnosti platební karty.
Typ karty Typ platební karty.
Stav karty Stav platební karty:
 • Aktivní
 • Neaktivní       Pro neaktivní kartu nelze provést změnu týdenních limitů, změnu nastavení pro platby na internetu a požádat o znovuzaslání PINu.
 • Zamknutá
 • Před aktivací
 • Volitelné služby ke kartě Zobrazí nebo umožní objednat doplňkové služby ke kartě
  Mobilní platby Informace o aktivovaném poskytovateli mobilní platby na kartě.
  Výpisy ke kartě Informace, zda je ke kartě vytvářen výpis.
  Frekvence Nastavená frekvence výpisu ke kartě.
  Forma výpisu Nastavená forma výpisu ke kartě. Je stejná jako forma výpisu z účtu, ke kterému je karta vydána.
  Způsob doručení papírového výpisu Nastavený způsob doručení papírového výpisu ke kartě.
  Adresa pro papírové výpisy Adresa pro doručení papírového výpisu ke kartě.
  Týdenní limity Aktuální týdenní limity pro výběry z bankomatů, pro platby u obchodníků a souhrnný týdenní limit.
  Platby na internetu Aktuální nastavení pro platby na internetu.
  Automatická výměna karty Informace, zda platební karta automaticky vyměňována při skončení platnosti. A případně způsob doručení.
  Tisk zůstatku z bankomatu Informace, zda je pro platební kartu povolen tisk zůstatku z bankomatu.
  Adresa pro kartu a PIN Adresa, na kterou bude zaslána obnovená karta a v případě žádosti o znovuzaslání i PIN (netýká se Mobilní karty).
  Pozn.: pole Doplňující informace k adrese slouží pro zadání dodatečných informací, např. "k rukám" apod.
  Mobilní telefon Mobilní telefonní číslo, na které jsou zaslány informace k získání PIN a kódy pro ověřování zabezpečených plateb na internetu (netýká se Mobilní karty).
  tlačítko Zpět Po zvolení tlačítka dojde k návratu na předchozí obrazovku (Karty ke zvolenému účtu nebo Transakce čekající na zaúčtování).
  tlačítko Transakce čekající na zaúčtování Po zvolení tlačítka se zobrazí obrazovka Transakce čekající na zaúčtování.
  tlačítko Požádat o znovuzaslání PINu
  (nelze pro Mobilní kartu)
  Po zvolení tlačítka se zobrazí obrazovka Žádost o znovuzaslání PINu.
  tlačítko Zobrazit PIN Po zvolení tlačítka se zobrazí autorizace požadavku zobrazení PINu. Po úspěšné autorizaci je zobrazen PIN.
  tlačítko Zamknout kartu Po zvolení odkazu se spustí průvodce pro zamknutí karty. Funkčnost je dostupná pro platební karty, které nejsou zamknuté
  tlačítko Odemknout kartu Po zvolení odkazu se spustí průvodce pro odemknutí karty. Funkčnost je dostupná pro platební karty, které jsou zamknuté
  tlačítko Upravit parametry karty Po zvolení tlačítka se zobrazí obrazovka Změna platební karty.

  MojeBanka Business