Nastavení platební karty - autorizace

Účel obrazovky

Tato obrazovka slouží pro kontrolu správnosti údajů zadaných prostřednictvím obrazovky Nastavení platební karty a pro podepsání a odeslání dodatku ke smlouvě o platební kartě do banky ke zpracování.

Popisy některých pojmů (např. Hlavička, Oznámení, variabilní a jiné symboly apod.) najdete ve slovníčku pojmů, nebo ve FAQ.

Popis obrazovky

Prvek Popis
smluvní dokument Podepisovaný smluvní dokument obsahující požadovanou změnu.
Po úspěšné autorizaci vytisknout V případě, že je volba zaškrtnuta, je po autorizaci vyvolán systémový dialog pro tisk smluvního dokumentu.
tlačítko Podepsat a odeslat ke zpracování Jeho stisknutím se smluvní dokument elektronicky podepíše a odešle bance ke zpracování.
tlačítko Zrušit Provede návrat do okna Nastavení platební karty bez podepsání změn.

MojeBanka Business