Zpětný kontakt

Účel obrazovky

Obrazovka slouží k naplánování zpětného telefonického kontaktu ze strany KB za účelem naplánování schůzky s bankovním poradcem.
Obrazovka se otevře buď automaticky (pokud nelze přímo naplánovat schůzku) nebo ručně z obrazovky Nová schůzka.

Popis obrazovky

Prvek Popis
Podrobnější popis (max. 500 zn.) Textové pole pro zadání detailnějších informací o zpětném telefonátu nebo plánované schůzce (např. co požaduji projednat, jaký produkt chci sjednat apod.)
Zobrazit odeslaný formulář Odkaz, po jehož zvolení se zobrazí odeslaný formulář související se zpětným kontaktem. Odkaz je zobrazen, pokud formulář existuje.
Telefonní číslo pro zpětný kontakt Pole pro zadání kontaktního telefonního čísla.
Telefonický kontakt preferuji v době Pole pro zadání požadovaného data a času zpětného kontaktu.
Datum lze vybrat pomocí připojeného kalendáře.
tlačítko Zpět Po je zvolení dojde k návratu zpět na obrazovku, ze kterého byl zpětný kontakt vyvolán (Přehled schůzek, Nová schůzka nebo Změna schůzky). Pokud je obrazovka Zpětný kontakt otevřena automaticky, tlačítko není zobrazeno.
tlačítko Odeslat informace do KB Po jeho zvolení bude naplánován požadovaný zpětný kontakt.

MojeBanka Business