Stažení účetních dat

Účel obrazovky

Stažení účetních dat slouží pro výběr účtu a dne, za který uživatel chce vygenerovat a stáhnout na svůj počítač všechny transakce (na vrub i ve prospěch), zúčtované Komerční bankou v nočním zpracování, ve formátu BEST KB OKM, BEST KB KMO, kompatibilních médií (GPC) nebo XML pro využití ve svém účetnictví nebo ve formátu CSV pro využití staženého souboru v tabulkovém procesoru. Popis formátů BEST KB, KM a XML, které se používají pro komunikaci s Bankou, je možné stáhnout ve formátu PDF na stránkách Komerční banky.
V okně jsou zobrazeny účty vybraného subjektu, ke kterým má uživatel přístup. Uživatel může za daný účet a den stahovat výpis transakcí opakovaně, ovšem jen za posledních 730 dnů zpět od aktuálního data. Transakce jsou k dispozici nejpozději následující obchodní den po zúčtování. Jedná se o transakce pořízené nejen prostřednictvím služby MojeBanka Business, ale o všechny k účtu zúčtované transakce. Pro úvěrové účty je možno stáhnout též neúčetní informace, např. úroky a poplatky, které neovlivňují zůstatky a obraty.

Identifikátor platby z účetního systému klienta je předáván pouze ve shodném formátu, v jakém byla dávka naimportována. Pokud dojde k exportu křížem (např. dávky naimportovány v KM, transakční historie exportovány v BEST), není tento identifikátor přenášen – je nahrazen znakem 0 nebo mezera.

Uživatel si může také zvolit, dle jakých kritérií budou transakce řazeny, a to:

Popisy některých pojmů (např. Hlavička, Oznámení, variabilní a jiné symboly apod.) najdete ve slovníčku pojmů, nebo ve FAQ.

Popis obrazovky

Prvek Popis
Volba formátu Roleta, umožňující výběr formátu souboru, v jakém se mají účetní data stáhnout.
Volba subjektu Vyberte, zda chcete účetní data stahovat pouze za aktuálně vybraný subjekt nebo za všechny obsluhované subjekty.
Třídění dat v exportním souboru dle Roleta pro výběr způsobu řazení dat dle klíče - datum, kreditní operace, debetní operace, nebo dle pořadí účtování v účetním systému banky.
Transakce Zvolte, zda pro úvěrové účty budou staženy i neúčetní transakce, např. úroky, poplatky, apod. Tyto neúčetní transakce neovlivňují obraty a zůstatky na úvěrových účtech.
tlačítko Přehled obratů Přepne do okna Přehled obratů, v němž jsou sumární hodnoty pohybů na účtu za posledních 31 dnů.
tlačítko Stáhnout do jednoho souboru Vyvolá stažení ZIP souboru, který obsahuje jediný soubor se všemi účetními daty za jednotlivé dny.
tlačítko Stáhnout po dnech Vyvolá stažení ZIP souboru, který obsahuje několik dalších souborů rozdělených po dnech.
Jméno/název subjektu Jméno či název vlastníka účtů, jejichž seznam následuje.
ID subjektu Bankou přidělený identifikátor vlastníka účtů, jejichž seznam následuje.
zaškrtávací pole pro výběr Pole pro výběr účtu.
Číslo účtu Účet, za který je možno provést stažení transakcí (účetních dat).
Název účtu Vlastní pojmenování účtu, které se nastavuje ve funkci Pojmenování a řazení účtů, nastavení subjektu.

MojeBanka Business