Portfolio v měně Majitel portfolia Současná hodnota
portfolia Současná hodnota portfolia je hodnota přes všechny smlouvy majitele.
Celková investovaná částka Nerealizovaný zisk / ztráta Lorem ipsum. Realizovaný zisk / ztráta Skutečně realizovaný zisk nebo ztráta prodeje jednotlivých fondů od počátku roku* Výnos z aktuálně držených investic od počátku roku Výnos za aktuální rok je počítán jako vážený výnos držených investic v dané měně, kde vahami jsou objemy jednotlivých nákupů.
CZK František Koudelka (podnikatel) 337 876,00 543 765,00 CZK 3 454,00 CZK 4 876,00 CZK 4,20 %
EUR František Koudelka (firma) 337 876,00 543 765,00 CZK 3 454,00 CZK 4 876,00 CZK 7,30 %
EUR Hana Koudelková (občan) 2 337 876,00 543 765,00 CZK 3 454,00 CZK 4 876,00 CZK 7,30 %

Upozornění Je uvedeno nejaktuálnější datum ocenění fondu ze skupiny tuzemských a zahraničních fondů. Konkrétní data ocenění jednotlivých fondů naleznete v odkazu Přehled aktuálních kurzů.

Datum poslední aktualizace zobrazovaných informací: 3. 2. 2011

Tisknout