Přehled portfolia

Portfolio v měně Majitel portfolia Současná hodnota portfolia Celková investovaná částka Nerealizovaný zisk / ztráta Realizovaný zisk / ztráta Výnos z investic za posledních 12 měsíců
CZK František Koudelka (podnikatel) 337 876,00 CZK 543 765,00 CZK 3 454,00 CZK 4 876,00 CZK 4,20 %
EUR František Koudelka (firma) 337 876,00 EUR 543 765,00 CZK 3 454,00 CZK 4 876,00 CZK 7,30 %
EUR Hana Koudelková (občan) 2 337 876,00 CZK 543 765,00 CZK 3 454,00 CZK 4 876,00 CZK 7,30 %