Pojistná smlouva – Komerční pojišťovna

Název pojištění Profi pojištění plateb

Varianta Extra

Platnost od 3. 4. 2018

Platnost do 12. 12. 2024
s automatickým prodloužením

Roční poplatek 250,00 CZK

Datum příští platby 12.11.2019

Pojištěný Koudelka František,
nar. 15. 6. 1970

Přehled pojištěných rizik Profi pojištění plateb
  • při dlouh. prac. neschopnosti výplata až 40 tis. Kč měsíčně
  • nájem a pravidelné platby až po dobu 12 měsíců
  • až 400 tis. Kč pro blízké v případě úmrtí

Informace ke dni 2. 10. 2019

Zpět