Přehled smluv

Název pojištění Číslo pojistné smlouvy Hodnota smlouvy Platnost pojištění od - do Pojistník Pojištěný
Výplata důchodu - II. pilíř 1234567890 - 3. 4. 2011 – 12. 12. 2014 - -
Výplata důchodu - III. pilíř 1234567890 - 3. 4. 2011 – 12. 12. 2014 - -
Spektrum Alegro 42545426527652 900 000 CZK 3. 3. 2011 – 6. 4. 2012 Tomáš Pečínka Marcela Pečínková
Pojištění majetku 42545426527652 - 3. 3. 2011 – 6. 4. 2012 Tomáš Pečínka Marcela Pečínková
Pojištění majetku 43879426527123 - 3. 1. 2017 – 6. 4. 2019 Mochtár Belmochtár Yasmin Salem

« 1 2 3 ... 10 »

Název pojištění Číslo pojistné smlouvy Sjednané produkty Platnost pojištění od - do Pojistník Pojištěný
Autopojištění 1234567890 Havarijní pojištění,
Povinné ručení
6. 11. 2011 – 8. 11. 2012 František Koudelka František Koudelka
Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu 1234567890 Pojištění obytných budov a souvisejících staveb,
Pojištění odpovědnosti za škodu občanů
6. 11. 2011 – 8. 11. 2012 František Koudelka František Koudelka

« 1 2 3 ... 10 »