Pojistná smlouva – Komerční pojišťovna

Název pojištění Merlin

Platnost od 3. 4. 2018

Platnost do 12. 12. 2024
s automatickým prodloužením

Roční poplatek 250,00 CZK

Datum příští platby 12.11.2019

Pojištěný Koudelka František,
nar. 15. 6. 1970

Přehled pojištěných rizik Pojištění karet - Merlin
  • zneužití karty do 30 tis. Kč
  • odcizení mobilu do 10 tis. Kč
  • krádež osobních věcí do 30 tis. Kč
  • ztráta karty v zahraničí do 30 tis. Kč

Informace ke dni 2. 10. 2019

Zpět