Pojistná smlouva – Komerční pojišťovna

Název pojištění Merlin Junior

Platnost od 3. 4. 2018

Platnost do 12. 12. 2024

Měsíční poplatek 250,00 CZK

Datum příští platby 12.11.2019

Pojištěný Koudelka František,
nar. 15. 6. 1970

Přehled pojištěných rizik Pojištění karet pro děti - Merlin Junior
  • pojištění odpovědnosti do 1 mil Kč
  • zneužití karty do 30 tis. Kč
  • krádež tabletu/notebooku do 9 tis. Kč
  • ztráta dokladů do 1 tis. Kč

Informace ke dni 2. 10. 2019

Zpět