Nová schůzka

Účel obrazovky

Obrazovka slouží k naplánování schůzky s bankovním poradcem. Přímo naplánovat schůzku mohou majitelé účtů (občané i podnikatelé) a statutární zástupci. Počet naplánovaných schůzek není omezen.

V případě, že nelze přímo naplánovat schůzku, otevře se obrazovka Zpětný kontakt. Naplánování schůzky s bankovním poradcem pak proběhne v rámci zpětného telefonátu ze strany KB.

Popis obrazovky

Prvek Popis
Důvod schůzky Výběrový seznam pro zadání důvodu schůzky.
Produkt, o který máte zájem Výběrový seznam kategorii produktu. Výběr je k dispozici, pokud je vybrán důvod schůzky "Mám zájem o nový produkt".
Podrobnější popis (max. 250 zn.) Textové pole pro zadání detailnějších informací o plánované schůzce (např. co požaduji projednat, jaký produkt chci sjednat apod.)
Zobrazit odeslaný formulář Odkaz, po jehož zvolení se zobrazí odeslaný formulář související se schůzkou. Odkaz je zobrazen, pokud formulář existuje.
Datum schůzky Výběrový seznam pro zadání data schůzky. Nabízeny jsou pouze dny, kdy je možné schůzku naplánovat.
Datum lze vybrat pomocí připojeného kalendáře.
Čas začátku schůzky Výběrový seznam pro zadání času začátku schůzky. Jsou nabízeny pouze časy, kdy je možné schůzku naplánovat.
Čas konce schůzky Doplní se automaticky dle výběru času začátku schůzky.
Časová osa Grafické znázornění plánování schůzky v rámci vybraného dne. Barevně jsou odlišeny volné a obsazené termíny.
Kliknutím na požadovaný termín lze na časové ose zvolit čas schůzky.
Emailová adresa pro zaslání oznámení o schůzce Po pro zadání emailové adresy - na zadanou adresu bude zasláno oznámení o naplánované schůzce.
Telefonní číslo pro případný zpětný kontakt Pole pro zadání kontaktního telefonního čísla v souvislosti s naplánovanou schůzkou.
Místo schůzky (adresa pobočky) Adresa pobočky, kde se bude schůzka konat.
Bankovní poradce Jméno a příjmení bankovního poradce, se kterým se bude schůzka konat.
tlačítko Zpětný kontakt Po jeho zvolení se otevře obrazovka Zpětný kontakt pro naplánování zpětného telefonického kontaktu ze strany KB.
tlačítko Odeslat návrh schůzky bankovnímu poradci Po jeho zvolení bude požadovaná schůzka naplánována.

MojeBanka Business