Dostupné výpisy

Účel obrazovky

V okně je zobrazen seznam dostupných elektronických výpisů (doručených aktuálních i archivních) k právě vybranému účtu, které uživatel může stáhnout ve formátu PDF. Zde stažený elektronický výpis je ekvivalentem k papírové formě výpisu a nahrazuje jej.

Změnit nastavení formy aktuálního výpisu na elektronickou je možné přes okno Přehled nastavení výpisů. Požádat o archivní výpisy je možné v okně Žádost o archivní výpisy.

Délka časové dostupnosti doručených aktuálních a archivních výpisů ke stažení je 90 dnů od doručení.
Pozn.: Datum vygenerování aktuálního výpisu se pro klienty jednotlivých prodejních míst liší. Bližší informace získáte na svém prodejním místě.

Popis obrazovky

Prvek Popis
Zobrazit výpisy Všechny nebo jen nestažené.
tlačítko Zobrazit Zobrazí výpisy dle nastaveného filtru Zobrazit výpisy
Číslo Pořadové číslo výpisu.
Datum generování Datum, kdy byl výpis vygenerován..
Počet stran Počet stran výpisu.
Typ Typ výpisu.
Datum posledního stažení Datum, kdy byl výpis naposledy stažen.
Dostupné do Den, do kdy je výpis k dispozici ke stažení.
tlačítko Stáhnout Vyvolá dialog pro stažení výpisu ve formátu PDF.
tlačítka << / >> Pokud je výpisů více než 20, pokračuje zobrazování na další stránce či stránkách. K přechodu mezi jednotlivými stránkami slouží tato tlačítka.
tlačítko Vyhledat Vyhledá požadovanou stránku v přehledu.

Postup práce s oknem

Postup pro stažení výpisu:

  1. Vyberte v horním rámu okna účet, pro který chcete stáhnout výpis.
  2. Vyberte v menu v levém rámu okna volbu HLAVNÍ MENU | eVÝPISY | Dostupné výpisy.
  3. U požadovaného výpisu stiskněte tlačítko Stáhnout.
  4. Vyvolá se dialog pro uložení nebo zobrazení výpisu ve formátu PDF.
  5. Výpis můžete uložit na disk počítače.

Dialog pro otevření nebo uložení souboru s výpisem

Prvek Popis
Otevřít Otevře soubor s výpisem ve formátu PDF.
Uložit Zobrazí se okno pro výběr adresáře pro uložení souboru s výpisem ve formátu PDF.

MojeBanka Business