Komerční banka, logo

Expresní linka Plus

Provoz ukončen

od 1. 7. 2017

Service terminated

from July 1st, 2017

Vážený kliente,

od 1. 7. 2017 není možné využívat službu Expresní linka Plus.

Pro obsluhu vašich účtů můžete nadále bez omezení využívat telefonní bankovnictví Expresní linka, které je vám k dispozici na čísle +420 955 559 559.

Pro obsluhu vašich účtu pomocí internetu vám nabízíme internetové bankovnictví MojeBanka nebo mobilní bankovnictví Mobilní banka. Verze pro operační systém Windows 10 vám bude fungovat i na počítači nebo notebooku.

V případě jakýchkoliv dotazů se můžete obrátit na Klientskou linku na čísle +420 955 551 552 nebo emailem mojebanka@kb.cz, případně kontaktujte vašeho bankovního poradce.

Věříme, že internetové bankovnictví MojeBanka nebo mobilní aplikace Mobilní banka vám poskytnou plnohodnotnou náhradu za Expresní linku Plus.

Komerční banka

Dear client,

from the July 1st, 2017 the Expresni linka Plus internet banking has been terminated.

You can still call the Expresni linka phone banking at +420 955 559 559 to consult your accounts

To access your accounts by the internet you can use the MojeBanka internet banking or the mobile banking application Mobilní banka. The version for Windows 10 runs also on PC or notebook.

If you have any question, please do contact us at +420 955 551 556, at email mojebanka@kb.cz or contact your Relationship manager at branch.

We believe that the MojeBanka internet banking will fully substitute the Expresni linka Plus application.

Komercni banka