Oznámení o provedení Zahraniční platby
Foreign payment notification
   
Stav příkazu
Transaction status
Datum splatnosti
Due date
   
Datum přijetí v KB
Date registered in KB
Datum valuty
Value date
   
Reference KB
KB reference number
Identifikace transakce
Transaction ID
   
Název účtu
Payer's name
Z účtu
Debited account number
   
IBAN nebo číslo účtu příjemce
Beneficiary's account number / IBAN
Název účtu
Beneficiary's name
   
Ulice (P. O. BOX)
Street / P. O. BOX of beneficiary
Město, PSČ, Země
Town, postcode, country of beneficiary
   
Země příjemce
Beneficiary's country
Vyplatit šekem
Pay by cheque
   
BIC / SWIFT kód banky příjemce
SWIFT code / BIC of beneficiary's bank
Země
Country of beneficiary's bank
   
Název banky příjemce
Name of beneficiary's bank
Město
Town of beneficiary's bank
   
Ulice (P. O. BOX)
Street of beneficiary's bank
Doplňující kód banky
NCC
   
Částka a měna
Amount, currency
Typ poplatku
Fee
   
Částka v měně účtu plátce
Amount in payer's account currency
Poplatky KB
KB fees
   
Kurz
Exchange rate
Individuální FX kurz
Individual FX exchange rate
   
Číslo účtu pro poplatky
Fees will be billed to account number
Urgentní platba
Make a payment
   
Doplňující informace
Purpose of payment
KB EuroPlatba
KB EuroPayment
   


Datum a čas vyhotovení zpráv
Date and time of message issued
18.08.2011 09:26:54Komerční banka, a. s.
Sídlo: Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07,
IČO: 45 31 70 54, banka je zapsána v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360

1/1