Detail účtu


Částka úvěru 300 000,00 CZK

Nečerpaná částka úvěru 0,00 CZK

Zbývá ke splacení* 571 237,21 CZK

* Zobrazená částka je součtem zůstatku nesplacené jistiny, výše vyměřených nesplacených úroků a poplatků k dnešnímu dni.

Datum příští splátky 25. 8. 2017

Splátka 190 756,42 CZK

Stávající podmínky

Aktuální úroková sazba 4,20 %

Platná do 24. 3. 2018

Datum podpisu smlouvy 11. 2. 2010

Datum splatnosti 11. 2. 2030

Informace ke dni: 26. 4. 2018

Zpět

Odkládací podmínky čerpání hypotečního úvěru

Čerpání Vašeho úvěru lze zahájit pouze po splnění těchto podmínek. Podmínky splňte do 13.8.2019


Pro účel úvěru výstavba ve výši 1 500 000 Kč.

Předložení pojistné smlouvy k zastavované nemovitosti Zpracovávaná

Předložte nám platnou a účinnou pojistnou smlouvu k zastavované nemovitosti uzavřenou na novou hodnotu ve výši minimálně 120% výše úvěru nebo minimálně ve výši reprodukční ceny, kterou jsme vám sdělili.

Jak na to

  • Zajistěte podpisy všech účastníků zástavní smlouvy, přičemž podpis zástavce musí být na dvou výtiscích úředně ověřen nebo uznán za vlastní.
  • Na podatelně katastrálního úřadu předložte podepsaný návrh na vklad zástavního práva a jeden výtisk zástavní smlouvy s úředně ověřeným podpisem zástavce (na druhém výtisku návrhu na vklad si můžete nechat vyznačit převzetí).
  • Zaplaťte správní poplatek 1 000 Kč a uschovejte pro potřebu KB doklad o zaplacení (ideálně uhraďte přímo na Katastru nemovitostí hotově či platební kartou).
  • Do KB doručte originál zástavní smlouvy s ověřeným podpisem zástavce a doklad o úhradě poplatku. Pokud na čerpání nespěcháte, můžete vyčkat až na provedení vkladu zástavní smlouvy a doručte do KB jenom jeden podepsaný originál zástavní smlouvy​.
Zobrazit detail ze smlouvy

Další podmínky úvěru

Podmínky nevztahující se k čerpání, ale klíčové pro další fungování vašeho úvěru. Podmínky splňte do 13.8.2019

Odkládací podmínky čerpání hypotečního úvěru

Pro účel úvěru výstavba ve výši 1 500 000 Kč

Zajištění vyhotovení Zpráv o startu výstavby / rekonstrukce Zpracovávaná

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Aenean pharetra augue et arcu varius viverra. Curabitur auctor erat facilisis felis venenatis, in blandit mauris rutrum.

Další podmínky úvěru

Podmínky nevztahující se k čerpání, ale klíčové pro další fungování vašeho úvěru.