Karty ke zvolenému účtu

Lorem ipsum.

Jméno držitele karty

Číslo karty

Název karty

Stav karty

Platnost karty Platnost karty je uvedena ve formátu měsíc/rok (MM/RRRR). Platební karta je vždy platná do posledního dne daného měsíce.

Mobilní platby

Týdenní limityStanovují maximální limity pro transakce provedené danou platební kartou na období kalendářního týdne od pondělí do neděle. Limity jsou oddělené pro výběry z bankomatu a platby u obchodníků (limit u obchodníků zároveň zahrnuje limit pro platby na internetu a výběry hotovosti kartou na přepážce). Platby
na internetu
Design karty Akce