Přehled ukončených účtů

Majitel účtu

Název účtu

Číslo účtu

Měna Datum uzavření
Oldřich Koudelka

Můj účet

35-5501970222/0100

CZK 3. 4. 2011
Petr Kudela

Druhý účet

35-5872370223/0100

CZK 3. 4. 2011
Anna Koudelková

Její účet

35-5509856226/0100

CZK 3. 4. 2011