Oznámení o provedení Zahraniční platby
(Foreign payment notification)

Z účtu (from account) Na účet (to account)
115-1433667668/0100
František Koudelka
IBAN DE43 0000 9611 3125 5000
Wortmann Automobile Bonn GbR
BIC / SWIFT kód: BKKBTHBK
Částka (amount) Typ transakce (transaction type) Datum zaúčtování (settlement)
- 820 415,00 CZK zahraniční platba 3.3.2017
Reference platby (E2E reference) Typ poplatku (detail of charges) Urgentní platba (urgent payment)
7824979011602 SLV Ne
Částka v originální měně (amount in original currency) Kurz (exchange rate) Vyplatit šekem (pay by cheque)
- 30 181,44 EUR 1 EUR = 27,214400 CZK Ano
Identifikace příjemce (creditor's identification) Ulice příjemce (beneficiary's street) Město PSČ, země příjemce (town, postcode, country of beneficiary)
Wortmann Automobile Bonn GbR Langstrase 234 Bonn 34788, Germany
Banka příjemce (creditor's bank) Ulice banky (P.O.BOX) (street of beneficiary's bank (P.O.BOX)) Město PSČ, země banky (town, postcode, country of bank)
Deutsche Bank Hauptstrase 23 Bonn 34788, Germany
Variabilní symbol (variable) Konstantní symbol (constant) Specifický symbol (specific)
116    
ID transakce (transaction ID) Datum přijetí (registered) Datum splatnosti (due date)
224-17032017 10860440000209 1.3.2017 2.3.2017
Zpráva pro příjemce (message for payee)
platba za ubytování Koudelkovi