Číslo účtu 34-32277676/0100

Zvolené období od 11. 11. 2010 do 18. 11. 2010

Stručný přehled

Počáteční zůstatek 2 322 333,89 CZK

Konečný zůstatek 3 352 212,89 CZK

Počet položek 23

Celkem připsáno (+) 233 654,00 CZK

Celkem odepsáno (-) 3 894 654,98 CZK

Vlastní číslo výpisu 12365

Datum zaúčtování Datum splatnosti Číslo protiúčtu Popis příkazce Popis pro příjemce Částka v CZK
7. 6. 2012 7. 6. 2012 102463612/0300 Základní škola Jílovská Jídelna -800,00
6. 6. 2012 6. 6. 2012 45332233/0800 Zaměstnavatel, s.r.o. Květen 2012 +33 456,98
30. 4. 2012 31. 4. 2012 11122233/0100 MojeOdměny MojeOdměny +159,00
23. 5. 2012 23. 5. 2012 7676-99885588/0400 Elektrárna, a.s. Záloha -850,00
19. 5. 2012 19. 5. 2012 7676-99885588/0401 Elektrárna, a.s. Přeplatek +12 300,00
11. 5. 2012 15. 11. 2012 222333444/5400 Tel. operátor, a.s. Faktura duben -756,33
10. 5. 2012 10. 5. 2012 3344098844/0100 Františka Koudelková Spoření +1 500,00
10. 5. 2012 11. 5. 2012 45332233/0800 Zaměstnavatel, s.r.o. Duben 2012 +29 567,87