Historie transakcí

Číslo účtu 34-32277676/0100

Zvolené období od 11. 11. 2010 do 18. 11. 2010

Detailní přehled

Počáteční zůstatek 2 322 333,89 CZK

Konečný zůstatek 3 352 212,89 CZK

Počet položek 23

Celkem připsáno (+) 233 654,00 CZK

Celkem odepsáno (-) 3 894 654,98 CZK

Vlastní číslo výpisu 12365

Datum přijetí

Datum zaúčtování

Datum splatnosti

Číslo protiúčtu

Typ transakce

ID transakce

Variabilní symbol

Konstantní symbol

Specifický symbol

Popis platby

Druh transakce

Částka v CZK

7. 6. 2012

7. 6. 2012

7. 6. 2012

102463612/0300

Úhrada

000-04082011 005-005-001008600

6737484119

3558

0

Japonské liceum

Jídelna

Platba na vrub účtu

Originální částka: -1,85 USD
Kurz: 25,813400

-47,75

6. 6. 2012

6. 6. 2012

6. 6. 2012

45332233/0800

Úhrada

000-04082011 005-005-001008655

201205

0308

0

Zaměstnavatel, s.r.o

Květen 2012

Platba ve prospěch účtu

+33 456,98

30. 4. 2012

30. 4. 2012

30. 4. 2012

11122233/0100

Úhrada

000-04082011 005-005-001008609

112242

0

0

MojeOdměny

MojeOdměny

Platba ve prospěch účtu

+159,00

23. 5. 2012

23. 5. 2012

23. 5. 2012

7676-99885588/0400

Inkaso

000-04082011 005-005-001008687

34563456

0308

06

Elektrárna, a.s.

Záloha

Platba na vrub účtu

-850,00

17. 5. 2012

17. 5. 2012

19. 5. 2012

7676-99885588/0401

Úhrada

000-04082011 005-005-001008656

34563456

0308

0675

Elektrárna, a.s.

Přeplatek

Platba ve prospěch účtu

+12 300,00

10. 5. 2012

11. 5. 2012

11. 5. 2012

222333444/5400

Inkaso

000-04082011 005-005-001008633

56345634

0308

066778877

Tel. operátor, a.s.

Faktura duben

Úhrada do jiné banky

-756,33

10. 5. 2012

10. 5. 2012

10. 5. 2012

3344098844/0100

Úhrada

000-04082011 005-005-001008612

0

0

0

Františka Koudelková

Spoření

Platba na vrub účtu

+1 500,00

9. 5. 2012

10. 5. 2012

10. 5. 2012

45332233/0800

Úhrada

000-04082011 005-005-001008601

201204

0308

0

Zaměstnavatel, s.r.o.

Duben 2012

Platba ve prospěch účtu

+29 567,87