Dnešní činnost

Číslo účtu 34-32277676/0100

Zdroj Vše

Číslo protiúčtu

Název protiúčtu

Kód banky protiúčtu

Typ transakce

Referenční číslo KB

Variabilní symbol

Konstantní symbol

Specifický symbol

Popis platby Částka Měna

43-7474857376

Test

0100

Úhrada

-

1234657890

308

0

Platba na vrub vašeho účtu

−999,00

CZK

43-7474857376

-

0600

Inkaso

-

98098765

550

0

-

100,00

CZK

43-7474857376

Test

0100

Úhrada

-

1234657890

308

0

Platba na vrub vašeho účtu

−999,00

CZK