Hledání plateb

Hledejte platby podle jakékoliv informace, kterou si o platbě pamatujete. Do vyhledávacího pole můžete zadávat částku, název obchodníka, název protistrany, datum, číslo účtu, IBAN, variabilní, konstantní i specifický symbol nebo text v poznámce popisu platby.

Prohlédněte si ilustrační video.