Nastavení platební karty

Účel obrazovky

Tato obrazovka slouží k nastavení týdenních limitů, kontaktních údajů a dalších parametrů platební karty (debetní i kreditní).

Změnit lze týdenní limity platební karty (debetní i kreditní) pro výběry z bankomatů, pro platby u obchodníků a souhrnný týdenní limit. Změnit týdenní limity mohou pouze majitelé (zletilí uživatelé) účtu bez ohledu na to, zda jsou zároveň držiteli platební karty.

Pravidla pro nastavení týdenních limitů:

Provedením změny v týdenních limitech se neruší již vyčerpané částky týdenních limitů.

Povolit nebo zakázat platby na internetu pomocí platební karty (debetní i kreditní) mohou pouze majitelé (zletilí uživatelé) účtu bez ohledu na to, zda jsou zároveň držiteli platební karty. Nastavení pro platby na internetu nelze měnit u virtuálních karet a Mobilní karty.

Popis obrazovky

Prvek Popis
Číslo karty Číslo platební karty (v bezpečném formátu).
Jméno držitele karty Jméno a příjmení držitele platební karty.
Typ karty Typ platební karty.
Nastavení týdenních limitů karty Nastavení týdenních limitů karty pro výběry z bankomatů, pro platby u obchodníků a souhrnný týdenní limit. Lze vybrat limity z přednastavených sad nebo zvolit své vlastní.
Povolit platby na internetu Volba, zda mají být pro kartu povoleny platby na internetu. Možnost nastavení je ovlivněna druhem karty.
Povolit dotaz na zůstatek účtu v bankomatu Volba, zda bude povoleno zobrazit v bankomatu zůstatek účtu, ke kterému bude karta vydána.
Automatická výměna karty Volba, zda bude před koncem platnosti automaticky vyrobena a zaslána nová platební karta.
Vytvářet výpis Volba, zda bude ke kartě vytvářen výpis.
Frekvence výpisu Volba frekvence výpisu ke kartě.
Pozn.: Forma výpisu ke kartě je stejná jako forma výpisu z účtu, ke kterému je karta vydána.
Adresa Kontaktní adresa, na kterou bude zaslána nová karta (netýká se Mobilní karty).
Pozn.: pole Doplňující informace k adrese slouží pro zadání dodatečných informací, např. "k rukám" apod.
Mobilní telefon Telefonní číslo pro zaslání PIN a ověření plateb na internetu formou SMS (netýká se Mobilní karty).
  • České mobilní číslo je možné zadávat bez předvolby +420.
  • Zahraniční mobilní číslo je třeba uvést včetně mezinárodní předvolby ve formátu "+XXXXXXXXXXXXXX" a bez mezer.
  • tlačítko Zrušit Provede návrat do okna Detail platební karty bez provedení změn.
    tlačítko Podpis a odeslání Po výběru tohoto tlačítka se otevře okno Nastavení platební karty - autorizace, které umožňuje podepsání a odeslání požadavku do banky ke zpracování.

    MojeBanka Business